Home

OptiMobile aktie

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i OptiMobile. Andelen 3 % anger hur många av Jetty-ägarna som även har OptiMobile i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder Information om OptiMobiles aktie. Kortnamn: OPT. Aktienamn: OptiMobile. Antal aktier: 42 504 752. ISIN-kod: SE0010769380. Organisationsnummer: 556637-7403. LEI: 549300I34RJ4K2T8DR97. OrderBook ID: 47YC Senaste nytt om OptiMobile aktie. OptiMobile komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream 2021-05-19 11:51 · Cision. OptiMobile AB (publ): Flaggning i OptiMobile AB. 2021-05-18 08:57 · Nyhetsbyrån Direkt. OPTIMOBILE: RESULTAT FÖRE SKATT -0,4 MLN KR 1 KV (-1,0) 2021-05-18 08:00 · Cision. OptiMobile AB (publ): OptiMobile AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2021 - 31 mars 2021. 2021-05-06 12:06 · Cision Om du köper OptiMobile (OPT) aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning. OptiMobile aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Spotlight, och med tickern OPT. Aktien har ett P/E-tal på -5.1 och P/S-tal på 2.9 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. OptiMobile utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott.

OptiMobile (OPT) - Köp aktier Avanz

 1. Enligt mäklarstatistiken så var det AVA som sålde till sig själv, så aktien såg riktigt illa ut, sedan köpte man tillbaka upp mot 50-60 öre igen. Robotarna skapar iaf lite aktivitet, synd bara att det inte var åt motsatt håll :
 2. OptiMobile. Insiderhandel. Aktie Kalender Bolag Insiderhandel Analyser. Aktuell kurs. Uppdaterad: 13:22. Senast. +/-. %. 0,54
 3. Till aktieöversikt. OptiMobile balans- och resultaträkning. Se hur OptiMobile presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren
 4. OptiMobile AB: Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB (publ) Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020 kl. 16.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. 22 maj 2020 Pressmeddeland
 5. OptiMobile: VD: Lars Rutegård: Styrelseordförande: Gösta Bergman: Omsättning: 2 Mkr Antal anställda: 6: Börsvärde efter notering: 65 Mkr: Nyckelpersoners ägande: 2.48 miljoner aktier (23%) Antal aktier efter notering: 10.78 miljoner: Hemsida: optimobile.se : Huvudkäll
 6. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till teckning av aktier i OptiMobile AB till en kurs om 0,30 SEK per aktie. Teckningsperiod. Teckningsperioden pågår från och med den 2 juni till och med den 16 juni 2020. Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter

Inlösenperioden för dessa optioner infaller under perioden den 20 - 30 september 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,60 kr per aktie. Vid full teckning av teckningsoptionerna kommer OptiMobile att tillföras upp till ca 5,55 MSEK före transaktionskostnader OptiMobile AB på Spotlight gör en nyemission på 7,91 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villko Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Stockholm i maj 2020 OptiMobile AB (publ) STYRELSEN. För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta: Gösta Bergman, styrelseordförande . Telefon: +46 70-850 03 25. E-post:gosta.bergman@optimobile.se. www. » Optimobile; Lyssna OptiMobile AB. Organisationsnummer 556637-7403. Namnändringar och notering på lista; År. Kommentarer. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) 2018. Ny notering på Aktietorget den 28 februari, introduktionskurs 6 kr. Emissioner m.m. År. Villkor Köp aktien OptiMobile BTA (OPT BTA). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realti

Resultatet per aktie uppgick till -0,01 (-0,05) SEK. Soliditeten uppgick till 69,7 (57,7) %. Med OptiMobile eller Bolaget avses OptiMobile AB, (publ) med organisationsnummer 556637-7403. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor Inbjudan till teckning av aktier i OptiMobile OptiMobile erbjuder telekomoperatörer och andra företag möjlighet att generera ytterligare intäkter genom nya produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden Styrelsen för OptiMobile AB har idag beslutat om en till Grytänge Invest AB riktad nyemission om 1,5 MSEK. Samtidigt ger bolaget vederlagsfritt ut teckningsoptioner till bolagets aktieägare. Inlösenperioden för dessa optioner infaller under perioden den 20 - 30 september 2021 Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 maj 2020 är registrerade som aktieägare i OptiMobile AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 6 maj 2021 har styrelsen i OptiMobile med stöd av bemyndigande erhållet vid extra bolagsstämma den 18 december 2020 dels genomfört en riktad emission av aktier till Grytänge Invest AB om 3 750 000 aktier dels beslutat att emittera teckningsoptioner till OptiMobile

OptiMobile är verksamma inom telekommunikation och erbjuder idag diverse mjukvarubaserade lösningar. Tjänsterna kombinerar traditionell telefoni med modern teknik som utnyttjar internet och Wifi-nätet för olika telefonitjänster. Samarbeten sker idag med ett flertal olika teleoperatörer inom Norden, men även på internationell bas. Huvudkontoret ligger i Stockholm Inbjudan till teckning av aktier i OptiMobile. OptiMobile erbjuder telekomoperatörer och andra företag möjlighet att generera ytterligare intäkter genom nya produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden OptiMobile AB (publ) genomför riktad nyemission och delar ut vederlagsfria teckningsoptioner. May 5, 2021 | Press Releases. Styrelsen för OptiMobile AB har idag beslutat om en till Grytänge Invest AB riktad nyemission om 1,5 MSEK. Samtidigt ger bolaget vederlagsfritt ut teckningsoptioner till bolagets aktieägare OptiMobile AB (OptiMobile) mindre än 10% av bolagets aktier. OptiMobile AB har i avtal utsett Mangold Fondkommission (Mangold) till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock Market. Inom ramen för överenskommelsen har Gösta Bergman, via sitt helägda bolag Advokatfirman Bergman & Partners AB, lånat ut 400 000. Idag, den 28 februari 2018, inleds handeln i OptiMobile AB:s ('OptiMobile') aktier på AktieTorget. Aktierna handlas under handelsbeteckningen OPT och har ISIN-kod SE0010769380

För varje helt femtal (5) aktier erhålls en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption berättigar, under perioden den 20 - 30 september 2021, till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,60 kr. Vid full teckning av teckningsoptionerna kommer OptiMobile att tillföras upp till ca 5,55 MSEK före transaktionskostnader OptiMobile har brutit den fallande trendkanalen på This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. It can be a long snippet, a short snippet, whatever you prefer the size of card and description to be.This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title OptiMobile erbjuder internetbaserade kommunikationslösningar till varumärken som enkelt och kostnadseffektivt önskar skapa kopplingar mellan människor båda inom och utanför den egna organisationen. Dessa varumärken inkluderar både telekombolag samt andra organisationer som har ett behov av att digitalisera kommunikation

Aktien - OptiMobil

OptiMobile Aktie - Dagens Industri - d

 1. OptiMobile AB Registered Aktie: Hier finden Sie den OptiMobile AB Registered Aktienkurs aktuell und ausserdem weitere Informationen wie den OptiMobile AB Registered Char
 2. Henriksson tar in en söt aktie i portföljen Även en annan pandemiförlorare har nyligen köpts. Bolån. Bankerna där snitträntan sjunkit mest. Aktie. Swedbank: Fabege ny sektorfavorit SBB lämnar listan. Konjunktur. Analytiker: Svag start på andra kvartalet Hur mår den svenska återhämtningen
 3. Netmore aktie handlas på börsen i Sverige, på listan First North, och med tickern NETM B. Aktien har ett P/E-tal på -3.8 och P/S-tal på 5.2 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Netmore utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina.
 4. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,024999 kronor per aktie. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 14 mars - 26 mars 2022 konvertera till en (1) aktie där kursen för konvertering ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 22 februari - 4 mars 2022

OptiMobile (OPT) aktie - Nordne

Öppna konto och investera i aktier. courtage från 0 kronor Relaterade aktier. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i OptiMobile . Andelen 3 % anger hur många av Jetty-ägarna som även har OptiMobile i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Köp/sälj OptiMobile AB är sedan februari 2018 noterat på Spotlight Stock Market (med tidigare namn AktieTorget). Detaljerad information om bolagets aktie finns att ta del av på Spotlight Stock Market; OptiMobile AB (OPT) Information om OptiMobiles aktie. Kortnamn: OPT. Aktienamn: OptiMobile. Antal aktier: 42 504 752. ISIN-kod: SE0010769380 OptiMobile aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Spotlight, och med tickern OPT. Aktien har ett P/E-tal på -5.1 och P/S-tal på 2.9 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. OptiMobile utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina.

OptiMobile (OPT) aktie Alla nyheter - Börskolle

Optimobile Forum Placera - Avanz

OptiMobile - Placeringstips och råd om aktier, fonder

 1. Varje teckningsoption berättigar, under perioden den 20 - 30 september 2021, till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,60 kr. Vid full teckning av teckningsoptionerna kommer OptiMobile att tillföras upp till ca 5,55 MSEK före transaktionskostnader
 2. OptiMobile AB (publ) eller OptiMobile) har idag den 20 maj 2020, med stöd av styrelsens bemyndigande från extra bolagsstämman den 20 januari 2020, beslutat om en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (Företrädesemissionen). Erbjudandet i sammandrag • Teckningstid: 2 - 16 juni 2020
 3. OptiMobile AB återförs till ordinarie lista mån, jun 22, 2020 17:05 CET /OptiMobile AB will be transferred to Spotlight Stock Market's ordinary list (for English version see below) OptiMobile AB:s aktie har sedan 18 februari 2019 handlats på Spotlight Stock Markets observationslista med hänvisning till omständigheterna som framgår av bolagets pressmeddelande den 18 februari 2019
 4. Styrelsen för OptiMobile AB har idag beslutat om en till Grytänge Invest AB riktad nyemission om 1,5 MSEK. Samtidigt ger bolaget vederlagsfritt ut teckningsoptioner till bolagets aktieägare. Inlösenperioden för dessa optioner infaller under perioden den 20 - 30 september 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,60 kr per aktie
 5. dre än 10% av bolagets aktier. OptiMobile AB har i avtal utsett Mangold Fondkommission (Mangold) till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock Market. Inom ramen för överenskommelsen har Gösta Bergman, via sitt helägda bolag Advokatfirman Bergman & Partners AB, lånat ut 400 00
 6. Resultatet per aktie uppgick till -0,01 (-0,05) SEK. Soliditeten uppgick till 69,7 (57,7) %. Med OptiMobile eller Bolaget avses OptiMobile AB, (publ) med organisationsnummer 556637-7403. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år
 7. Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie. Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 26 376 667 nya aktier, motsvarande cirka 8 MSEK. Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 maj 2020 är registrerade som aktieägare i OptiMobile AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission

OptiMobile - finansiella rapporter - Dagens Industr

 1. Telekombolaget Optimobile redovisar små förändringar av resultatet i det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning. Omsättningen uppgick till -2,2 miljoner kronor (0,3). Omsättningen är negativ på grund av en bokföringsteknisk detalj, uppger ordförande Gösta Bergman för Finwire
 2. SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter
 3. Köp aktien OptiMobile BTA (OPT BTA). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realti
 4. skad förlust under första kvartalet jämfört med året innan. Omsättningen steg till 0,3 miljoner kronor (0,2). Rörelseresultatet blev -0,3 miljoner kronor (-0,9). Resultatet efter skatt blev -0,4 miljoner kronor (-1,0), och per aktie -0,01 kronor (-0,05)
 5. OptiMobile AB har i avtal utsett Mangold Fondkommission (Mangold) till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock Market. Inom ramen för överenskommelsen har Gösta Bergman, via sitt helägda bolag Advokatfirman Bergman & Partners AB, lånat ut 400 000 aktier i OptiMobile AB till Mangold
 6. Køb OptiMobile (OPT) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realti

Aktiedagen Lund - OptiMobile. VD Lars Rutegård presenterar bolaget på Aktiedagen Lund den 30 januari 2018. Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare

OptiMobile börsnotering - IPO

 1. Börsnotering OptiMobile Affärsvärlde
 2. Nyemission i OptiMobile AB på Spotlight - Aktie
 3. OptiMobile AB: Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB
 4. OptiMobile AB Skatteverke
 5. OptiMobile BTA (OPT BTA) aktie - Nordne
 6. Näringsliv Börs Sv
 • Currency Converter OANDA.
 • Coins.ph tax crypto.
 • 4/4 takt låtar.
 • Seattle Kraken scouting staff.
 • BCH having.
 • Zalando Kursziel 2021.
 • Ljuslykta utomhus Clas Ohlson.
 • How much lip balm to apply.
 • Bitcoin Sparplan Binance.
 • Tweedegraadsfuncties opstellen.
 • Badrumsrenovering Stockholm.
 • Y stolar till salu.
 • Etrade upload social security card.
 • Outokumpu Stellenangebote.
 • Kommande bostadsrätter Falun.
 • Auction cryptocurrency.
 • 10 pesos to dollars.
 • Bokföringslagen sammanfattning.
 • Deep Web dark web.
 • Ledger hack.
 • Kurs fastighet.
 • Spot Bitcoin.
 • Schenker telefonnummer.
 • NetOnNet kundklubb.
 • APM internship Google.
 • De giro eToro.
 • How old is Serena Williams' husband.
 • Netcompany Aalborg.
 • Invictus Financial.
 • Gedelegeerde verordening (eu) 2017/565.
 • SparkPool fee.
 • Transportbolag aktier.
 • Daim Cake Morrisons.
 • Renat Systembolaget.
 • Mäklare Nerja.
 • Carnival cruise stock Avanza.
 • Bostadsmarknaden april 2021.
 • Grottor Västra Götaland.
 • SEB traditionell försäkring utveckling.
 • EMQQ ETF.
 • JD Health onvista.