Home

Kap kl fondförsäkring

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2020 angivna enligt KAP-KL/AKAP-KL. Fondförsäkring. Pengarna investeras i fonder och värdet på försäkringen varierar med värdet på dessa fonder Fondförsäkring - Fast avgift 65 kr - Entrélösning Swedbank Generation KAP-KL - Förvaltningsavgift 0,30% . Traditionell försäkring Step-up (ej öppen för nyteckning) - Fast avgift 75 kr - Rörlig avgift 0,20% - Garantiavgift 0,40% (0% under utbetalning) Traditionell försäkring Premiegaranti (ej öppen för nyteckning) - Fast avgift 75 k

Kollektivavtalad Pension KAP-KL Fondförsäkring och Traditionell Försäkring Villkor / 2020-01 . Sida 2(5) son enligt a) eller b). Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen i lika proportioner såvida inget annat anges. Saknas förmånstagare görs ingen utbetalning Här kan du jämföra de försäkringar som du nu kan välja mellan för din tjänstepension inom KAP-KL. Du kan bland annat jämföra försäkringsbolagens avgifter, garantier och försäkringsbolagens sätt att hantera utbetalningen av ditt pensionskapital. Traditionell försäkring och fondförsäkring Så mycket betalas in till KAP-KL. Du börjar tjäna in KAP-KL när du är 21 år. Hur mycket det blir beror på din lön. 4,5 procent av din lön. Tjänar du över 511 500 kronor (2021) har du även rätt till en förmånsbestämd pension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern Jämför sparande för anställda i kommun och region - KAP-KL. Här kan du få information om vilka försäkringar du kan välja på i din tjänstepension och du kan jämföra de valbara bolagen mot varandra. Du hittar bland annat information om kostnader, garantier,. KAP-KL. Avtalet omfattar dig som är född 1985 eller tidigare. När tjänar jag in pengarna? Arbetsgivaren betalar in motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 170 500 kronor i månaden för år 2021. Utöver det finns en förmånsbestämd pension för löner motsvarande 42 625-170 500 kronor i månaden. Var finns pengarna

KAP-KL - för dig född 1985 och tidigare Du som jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller har något annat jobb inom kommun eller region har en tjänstepension som heter KAP-KL. Att du har tjänstepension är väldigt bra. Det har stor betydelse för hur mycket pengar du får som pensionär Om du väljer fondförsäkring kan du själv välja vilka fonder du vill placera ditt pensionskapital i. Gör du inget val placeras sina pengar i ickevalsalternativet, som är en traditionell försäkring hos AMF. KAP-KL Fondförsäkring. I en fondförsäkring får du själv bestämma placering av pengarna i en eller flera fonder. Det finns här inget garanterat försäkringsbelopp som i traditionell försäkring Avtalspension KAP-KL Fondförsäkring och Traditionell Försäk-ring med premiegaranti Villkor / 2020-01 . Sida 2(5) rat partnerskap eller i vart fall • stadigvarande sammanbott sedan minst sex månader. Saknas förmånstagare görs ingen utbetalning. Särskilt förordnand

Valbara försäkringsbolag - Pensionsvale

fondförsäkring inträder AMFs ansvar när överföringen påbörjas. KAP-KL Försäkringsvillkor för traditionell försäkring Gäller från och med 2021-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2012-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL Fondförsäkring 2021-01-01 Sida 2(4) skrivit på principerna för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments, PRI) samt ha en klimatstrategi med tydliga mål att minska klimatrelaterade risker och som möjliggör omställning till fossilsnåla lösningar. Vi strävar dessutom efter at Tjena! 26-åring här som kommer att jobba för landstinget resten av sitt liv och är därför låst till AKAP-KL tjänstepension. Jag tänkte byta ut KPAs standardlösning till något mer effektivt, 100% egenvalda aktiefonder som kommer att ligga i 40år och jobba. Tyvärr kan man ej byta till t.ex. Avanza bank, utan man har 9 olika banker att välja mellan. Jag vill välja ut banken med. som valbara alternativ i kap-kl. Du kan välja att placera beloppet i en traditio­ nell tjänstepensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Arbetsgivaren betalar in beloppet i mars varje år. Pensionens storlek beror bland annat på hur mycket som sätts av under ditt arbetsliv, hur sparandet utvecklas oc

Kommun- eller landstingsanställd - tjänstepension KAP-KL

 1. eller fondförsäkring. Bolag som har valt att vara ett valbart alternativ inom KAP-KL har förbundit sig att bl.a. hålla låga avgifter för att du som anställd ska få så mycket som möjligt kvar i pension. Gör du inget val kommer dina pensionspengar att placeras i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd i KP
 2. Fondförsäkring för KAP-KL Försäkringsavtalet Folksam Fondförsäkringsaktiebolag med bifirma Folksam Tjänstemannapension, organi-sationsnummer 516401-8607, nedan kallat Folksam, är valbart bolag och meddelar fond-försäkring för KAP-KL och AKAP-KL, nedan kallat försäkringen. Adressen är Folksam, 106 60 Stockholm
 3. Fördelar med fondförsäkring: Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill. Du kan välja ur ett väl genomtänkt fondutbud med låga avgifter anpassat för ett långsiktigt sparande. Våra fonder har genom åren vunnit flera utmärkelser för den avkastning som skapats
 4. Fondförsäkring - Fast avgift 65 kr - Entréfond Swedbank Generation KAP-KL - Förvaltningsavgift 0,30% . Traditionell försäkring Step-up (ej öppen för nyteckning) - Fast avgift 75 kr - Rörlig avgift 0,20% - Garantiavgift 0,40% (0% under utbetalning) Traditionell försäkring Premiegaranti (ej öppen för nyteckning) - Fast avgift 75 k
 5. Fondförsäkring I en fondförsäkring väljer du själv i vilka fonder du placerar dina pensionspengar, och det är du som tar risken för hur ditt försäkringskapital utvecklas. Du betalar inte kapitalvinstskatt vid fondbyten eller utbetalning av pension
 6. AMF - fondförsäkring Om bolaget. AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. AMF drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att all vinst går till spararna
 7. dre pengar varje år om du väljer att få din pension utbetalad på livstid

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kollektivavtalad Pension KAP-KL

 1. SPPs KAP-KL avgiftsbestämd ålderspension - Försäkringsvillkor 2021:2 5/16 Utbetalning till förmånstagare som SPP startat före 11 juni 2018 på fondförsäkring För utbetalning som SPP startat före 11 juni 2018 gäller att försäkringskapitalet före utbetalning överförts till traditionell försäk
 2. fondförsäkring 1998: 500 kr: 500 kr: I Avtalspension SAF-LO finns ett antal pensionsförvaltare som inte längre är valbara. Du kan inte kan välja dessa förvaltare för pengar som i framtiden betalas in till din Avtalspension SAF-LO, men de fortsätter att förvalta de pengar som redan har betalats in till dem
 3. Utmanaren inom försäkringsbranschen. Enkelt & smidigt. Oavsett boendesituation. Vi är ett nytänkande försäkringsbolag med stort fokus på service och effektivite

Jämför villkor och välj tjänstepension i KAP-K

 1. Här hittar du förköpsinformation till din eller dina försäkringar i KAP-KL. Från 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Före 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Vi använder cookies för att swedbank.se och internetbanken ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina.
 2. Här hittar du förköpsinformation till din eller dina försäkringar i KAP-KL. Från 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Före 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Vi använder cookies för att alemssparbank.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar,.
 3. Här hittar du förköpsinformation till din eller dina försäkringar i KAP-KL. Från 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Före 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Vi använder cookies för att varbergssparbank.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar,.
 4. KAP-KL gäller från och med 2006 fondförsäkring hos ett av de försäkringsbolag som finns angivna på valblanketten (se även särskild presentation av de valbara bolagen). Senast den 31 december 2008 ska du välja vem som ska förvalta din avgiftsbestämd
 5. Inom KAP-KL och AKAP-KL kan du välja bland följande tjänstepensionsbolag för fondförsäkring: AMF Fondförsäkring - som ger dig möjlighet att själv välja vilka fonder dina pengar ska placeras i. Tänk på avgiften. Alla pensionsförvaltare tar ut avgifter för att sköta dina pensionspengar
 6. Här hittar du förköpsinformation till din eller dina försäkringar i KAP-KL. Från 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Före 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Vi använder cookies för att sparbankenskaraborg.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar,.
 7. Från 2012 har alla anställda med kollektivavtalad pension i KAP-KL ett nytt avtal. Här hittar du förköpsinformation till din eller dina försäkringar i KAP-KL. Från 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Före 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Vi använder cookies för att wwsparbank.se ska fungera på ett.

En fondförsäkring där dina pensionspengar ska vara trygga. Från och med den 1 juli 2020 följer pensionsåldern inom KAP-KL/AKAP-KL den angivna åldern i 32§ i LAS som just nu är 68 år. Det här innebär att din arbetsgivare betalar till din pension tills du uppnår denna ålder KAP-KL gäller inte för en arbetstagare som tillträder en anställning efter det han eller hon har fyllt 67 år. Efter det att arbetstagaren har avgått från anställningen gäller KAP-KL för honom eller henne under tid som särskild avtalspension betalas ut, samt avseende beräkning och utbetalning av pension i övrigt Här hittar du förköpsinformation till din eller dina försäkringar i KAP-KL. Från 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Före 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Vi använder cookies för att sparbankenikarlshamn.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar,.

Anställd i kommun eller region: KAP-KL och AKAP-KL amf

Jämföra och välja tjänstepension i KAP-K

 1. KAP-KL ger den kommunala arbetsgivaren möjlighet att bevilja deltidspension (det kallas Särskild Avtalspension). På deltid kan denna pension gälla längst till 67 år. Allt i delpensionen regleras genom ett avtal mellan den enskilde och arbetsgivaren/kommun. Observera att delpension inte är en rättighet
 2. Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL bygger på ett avtal mellan SKR och deras fackliga motpart. Du tillhör antingen AKAP-KL eller KAP-KL beroende på när du är född. Om du är född före 1986 tillhör du KAP-KL. Din arbetsgivare betalar in motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp till din ålderspension
 3. Fondförsäkring 0 % 0 % 0 kr - 0 kr Traditionell försäkring 0 % 0,35 % 0 kr 0,2 % 0 kr Tjänstepensionsplan, Arbetsgivarplan, Alternativ ITP/BTP/FTP och Alternativ KAP-KL Avgifterna gäller för avtal om följande pensionsplaner som tecknas från 1 oktober 2016 eller senare av nya kundföretag hos SPP: SPP.
 4. Avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. Du kan placera den i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring hos valfritt försäkringsbolag. Gör du inget val placeras pengarna i KPA Pension i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd som du kan välja bort
Länsförsäkringar gör comeback som valbart i KAP-KL

Om AKAP-KL och KAP-KL - minPensio

När det gäller KAP-KL tycker jag AMF Global (att titta på ett dipp i slutet på ett enskilt år som påtalas nedan säger inte mycket, tror du Maria har för avsikt att ha pengarna länge på ett och samma ställe, såvida inte avgift sänks väldigt mycket mer i annan fondförsäkring) Avgifter och skatter för fondförsäkring till KAP-KL/AKAP-KL; Avgifter och skatter för fondförsäkring. Den administrativa avgiften är: 65 kronor per år och försäkring. Fondförvaltningsavgift 0,15 - 0,9 % på förvaltat kapital. Fondförvaltningsavgiften för SEB KAP-KL Pension är 0,30 procent innan nedtrappning Flytta din Tjänstepension till oss och slipp massa onödiga avgifter. Gå i pension tidigare eller få ut mer pengar som pensionär Fondförsäkring. En fondförsäkring har inget garanterat försäkringsbelopp, KAP-KL uttyds kollektivavtalad pension för kommuner och landsting. KTP. KTP är det kollektivavtal om pension som gäller för anställda vid företag anslutna till Arbetsgivarföreningen KFO Fondförsäkring. Entrélösningen Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2020 angivna enligt KAP-KL/AKAP-KL . Globala och regionala aktiefonder: Fast avgift/år (kr) Rörlig avgift/år (%) Franklin US Opportunities A(acc)USD: 65: 0.70: Öhman Global Hållbar A: 65

Tjänstepension inom kommun och region - KPA Pensio

Fondförsäkring. SEB KAP-KL Pension är en fondportfölj som består av utvalda fonder. Portföljen innehåller 100% aktiefonder tom 60 års ålder, då risknivån minskas successivt genom omplacering till räntefond. Livslängdsantagande man: 23.5 år Livslängdsantagande kvinna: 23.5 å KPA Fondförsäkring har bara tre fonder att välja mellan, typ aktier, blandfond, räntor. Jag vill inte riktigt ha ett fackförbunds val. Det verkar inte ge mervärde (se lärarnas (KAP-KL, valcentral Pensionsvalet) från Folksam som inte längre är valbart

Så gör du bästa pensionsvalet Placer

 1. Fondförsäkring - Fast avgift 65 kr - Entrélösning Swedbank Generation KAP-KL - Förvaltningsavgift 0,30% . Traditionell försäkring Step-up (ej öppen för nyteckning) - Fast avgift 75 kr - Rörlig avgift 0,20% - Garantiavgift 0,40% (0% under utbetalning
 2. KAP-KL är både förmånsbaserad och premiebaserad. Den som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar år 2019 en månadslön på 40 250 kr) Denna avgift får man sedan själv placera i traditionell försäkring eller i en fondförsäkring..
 3. KAP-KL KollektivAvtalad Pension - pensionsavtal för arbetstagare hos kommunal arbetsgivare. KHA Kommunalt Huvudavtal . LAS Lagen (1982:80) om anställningsskydd . av fondförsäkring menas sådan försäkring som anges i 58 kap. 2 § och 4-16 §§ IL
Statligt anställd - tjänstepension | PA16 Fondförsäkring

Fondförsäkring - KPA Pensio

Fondförsäkring innebär att pengarna är investerade i upp till fem valfria fonder eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa. Värdet på premiepensionen varierar med värdet i dina fonder. Väljer du att byta till traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av kapitalet och du får ett garanterat belopp utbetalat till dig varje månad så länge du lever Här kan du logga in på Folksams Mina sidor. Genom att logga in på Mina sidor kan du följa ditt pensionssparande och omplacera dina fonder om du har valt att själv sköta det. Du ser även dina andra försäkringar du har via Folksam KAP-KL innehåller såväl pensionsförmåner till dig själv som till dina efterlevande. Ålderspension Väljer du en fondförsäkring bestämmer du själv en eller flera fonder för ditt pensionssparande. Det finns olika sorters fonder med olika place-ringsinriktning KAP-KL/AKAP-KL, och de riktlinjer för administra-tionen av dessa försäkringar som vid varje tidpunkt är bestämda av kollektivavtalsparterna till exempel - traditionell försäkring eller fondförsäkring. Närmare upplysningar om den anställdes valmöjlig

För att få full kompletterande ålderspension ska du ha omfattats av pensionsavtalet KAP-KL i 30 år. Övergångsbestämmelser finns vilka gör att du även får tillgodoräkna dig den tid du omfattats av pensionsavtal som bedöms som likvärdiga. På lönedelar mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 20 inkomstbasbelopp får du då ut 62,5 procent I Avtalspension SAF-LO finns det fyra pensionsförvaltare för traditionell försäkring och tio för fondförsäkring Villkor år 2012 för fondförsäkring FTP1 och FTPK Villkor 2013 för fondförsäkring i ITP, ITPK och Livsarbetstidspremier (LP) Villkor år 2012 för fondförsäkring KAP-KL / AKAP-KL Villkor år 2017 för fondförsäkring PA 16 Villkor år 2006 för fondförsäkring SAF-LO Villkor år 2013 för BTP1 Villkor år 2014 för fondförsäkring SAF-L AKAP-KL i stället för KAP-KL. -en information från parterna på AKAP-KL Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tjänstepensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Pensionens storlek beror på hur mycket som tjänas in under ditt arbetsliv och hur sparandet utvecklas

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Avtalspension KAP-KL Fondförsäkring och

Förköpsinformation Avtalspension KAP-K

Här hittar du förköpsinformation till din eller dina försäkringar i KAP-KL. Från 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Före 2012. Traditionell försäkring. Fondförsäkring. Vi använder cookies för att sparbankenskane.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar,. Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL - Fondförsäkring: Förköpsinformation: Villkor: Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL - Traditionell försäkring : Villkor från 2012. Villkor före 2012. Avtalspension SAF-LO: Förköpsinformation: Villkor: Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring : Villkor: Avtalspension PA 16: Förköpsinformation Avd I. Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL - fondförsäkring: Förköpsinformation: Villkor: Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL - Traditionell pension : Villkor från 2012. Villkor före 2012. Avtalspension SAF-LO: Förköpsinformation: Villkor: Avtalspension SAF-LO - Traditionell pension : Villkor: Avtalspension PA16 : Förköpsinformation Avd I: Villkor Avd I.

Personer födda 1985 och tidigare fortsätter att omfattas av nuvarande KAP-KL avtalet. Här finns även villkoret för avtalet som gällde före 2012. Från 2012. Fondförsäkring. Före 2012. Traditionell försäkring och fondförsäkring. Vi använder cookies för att bergslagenssparbank.se ska fungera på ett bra sätt SPP Fondförsäkring lämnar avtalsområdet KAP-KL SPP Fondförsäkring kommer från och med 1 januari 2014 inte längre vara valbart som försäkringsbolag inom avtalsområdet kAP­kL, som omfattar anställda inom kommun och landsting. detta som ett led i SPP Fondförsäkrings strategiska inriktning att fokusera på kärnaffä KPA Pension är ett bolag som ägs till 60 procent av Folksam och 40 procent av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.I KPA Pension ingår KPA Pensionsförsäkring AB, som förvaltar tjänstepensioner, och KPA Livförsäkring AB som är försäkringsgivare för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

Vad skall jag välja inom KAP-KL/AKAP-KL? Småspararguide

Hur gör man till exempel rent praktiskt för att gå i pension? Och vilka skillnader finns mellan AKAP-KL och KAP-KL? Sjukhusläkaren har samlat 26 frågor och svar om pensionen för att försöka räta ut några av frågetecknen Personer födda 1985 och tidigare fortsätter att omfattas av nuvarande KAP-KL avtalet. Här finns även villkoret för avtalet som gällde före 2012. Från 2012. Fondförsäkring. Före 2012. Traditionell försäkring och fondförsäkring. Vi använder cookies för att sparbankenskane.se ska fungera på ett bra sätt Bilaga 3 till KAP-KL 14. De kollektivavtalsslutande parterna ska fastställa de kriterier som krävs för att en traditionell tjänstepensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i form av fondförsäkring ska vara valbar enligt § 14. 17. Parterna har gemensamt utarbetat riktlinjer fòr hur en arbetstagare ka Avtalspension KAP-KL, PAKFS och AKAP-KL - anställd inom kommun och region (landsting) Valcentral: Pensionsvalet Vill du ta en högre risk, men vill slippa välja fonder väljer du ett bolag med fondförsäkring och stannar kvar i den så kallade entrélösningen, alltså förvalet FRÅGA: Hej! Jag blev vid genomgång av min privatekonomi med min personliga bankman rekommenderad att flytta min tjänstepension från AMF (KAP-KL Traditionell förvaltning och sparat där sedan 2002. Avgift till AMF 325 kr 2014) till Nordeas pensionsportfölj.(Avtalspension KAP-KL 2012. Flytten gjordes 2015. Avgift i nuläget 0,40%) För närvarande totalt 290 000 kr på kontot ..

KOM-KR (vid arbetslöshet) och pensionsavtalen KAP-KL eller AKAP-KL. D VIKTIGT! Du måste själv göra en anmälan för att inte riskera att gå miste om ersättning. D VILL DU VETA MER? Kontakta ditt fackförbund, personalavdelningen, fackets eller arbetsgivarens försäkringsinformatör. Du är också välkommen att kontakta Afa Försäkring Avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. Förmånsbestämd ålderspension. Intjänad pension 1997-12-31. Vanliga frågor. Du kan placera din avgiftsbestämda ålerspension i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring hos ett av de försäkringsbolag som finns angivna på valblanketten KAP-KL/AKAP-KL - Fondförsäkring, administration: 65 kr/år - Fondförsäkring, fondutbud: 0,15 % - 0,70 % av förvaltat kapital : FTP tecknad från och med 1 januari 2012 - Fondförsäkring, administration: 80 kr/år - Fondförsäkring, fondutbud: 0,2 % - 1,1 % av förvaltat kapital

 • Avbetalning CSN.
 • OddsMatrix.
 • Bahnhof kundtjänst.
 • Programledare Bingolotto 2019.
 • Aqua Medic reactor 1000.
 • BZRX price INR.
 • IG index margin.
 • Cryptocurrency PDF 2020.
 • Personligt brev butiksmedarbetare.
 • Silver ingot Minecraft.
 • Cirque du soleil club.
 • Hyra ut bostadsrätt aktiebolag.
 • VOCALOID 5 Hatsune Miku voicebank.
 • Vindkraft 2021.
 • Tron price prediction.
 • Liquid Swap.
 • Apexgamerstore.
 • Swish åldersgräns SEB.
 • När är elpriset lägst på dygnet.
 • Ortivus A.
 • NiceHash vs normal mining.
 • Doge meme 2020 Generator.
 • Viasat byter satellit.
 • Intracranial pressure symptoms.
 • Funda.
 • Byggsemestern 2021 Göteborg.
 • Who is your seventeen daddy.
 • Vodafone forms.
 • Bygga pool Linköping.
 • Subventioner engelska.
 • Cambi ASA.
 • Vocaloid questions.
 • Bokrea 2021 Akademibokhandeln.
 • Angel investors Netherlands.
 • Coin.space reddit.
 • Byta lösenord e post.
 • Skip Coinbase waitlist.
 • Cheetos commercial cast.
 • Hoe werkt Pi Network.
 • Dvb t2 in nederland.
 • Dr Gary Fung Edmonton.